Twój koszyk
0 produktów 0 zł


Kontakt:

tel. +48 502 574 098

biuro@malowana-skrzynia.pl

Czynne Pn-Pt
10:00-18:00

Koszty wysyłki:

Koszt wysyłki biżuterii listem poleconym priorytetowym jest niezależny od ilości zakupionych przedmiotów i wynosi 8 zł.

 

Koszt wysyłki przedmiotów decoupage jest uzależniony od ilości i wagi zakupionych przedmiotów i ustalany jest indywidualnie.

Dane do przelewu:

Łukasz Dąbek

ul. Elizy Orzeszkowej 4/31
32-300 Olkusz

nr konta: ING Bank Śląski

28 1050 1618 1000 0022 9263 7747Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.malowana-skrzynia.pl

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep internetowy www.malowana-skrzynia.pl, towarów za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (Klient/Użytkownik), a Pracownią Rękodzieła Malowana Skrzynia (Sprzedający), a także czynności techniczne zmierzające do jej zawarcia. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

DEFINICJE

Sklep – strona internetowa o charakterze otwartym, prowadzona w domenie www.malowana-skrzynia.pl w języku polskim przez firmę: Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek z siedzibą: 32-300 Olkusz, ul. Elizy Orzeszkowej 4/31, NIP:6372018181 zwaną dalej Pracownią umożliwiająca zawieranie transakcji on-line.

Klient/Użytkownik – Klientem/Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Sklepu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca: Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek z siedzibą: 32-300 Olkusz, ul. Elizy Orzeszkowej 4/31, NIP:6372018181.

Sprzedaż lub Umowa sprzedaży – czynność prawna regulowana przepisami art. 535-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),a w przypadku gdy nabywcą jest Konsument, również przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm), do której to dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – automatycznie wygenerowana w Sklepie po wciśnięciu („kliknięciu”) opcji „Zamów” informacja określająca treść i warunki umowy, jaka zostanie zawarta na skutek przyjęcia oferty. Zamówienie zawiera w szczególności informacje o zasadach i terminach płatności, zasadach transportu towarów i związanych z nim kosztami, terminach realizacji zamówienia. 

Koszyk – narzędzie systemowe usprawniające dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu przez Klientów/Użytkowników, posiadające możliwość gromadzenia złożonych zamówień w taki sposób aby były one widoczne jednocześnie, a także umożliwiające monitorowanie wielkości (wartości) dokonanych zamówień.

WARUNKI OGÓLNE

Przedmiotem działalności Sklepu internetowego na stronie: www.malowana-skrzynia.pl, jest sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytworzonych przez Pracownię za pośrednictwem internetu.

Wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie są własnoscią Pracowni.

Wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie mające status „Dostępny”  znajdują się w dyspozycji Pracowni i są dostępne „od ręki”. Jeżeli upatrzony przez Państwa produkt ma status „Niedostępny” nic straconego! Skorzystaj z opcji „Zamów Podobne”, aby omówić wykonanie podobnego egzemplarza.

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

REJESTRACJA KLIENTA/UŻYTKOWNIKA

Klient/Użytkownik chcący skorzystać z usług Sklepu winien uprzednio dokonać Rejestracji. Skutkiem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest założenie dla Klienta/Użytkownika Konta.

Rejestracja dokonywana jest w drodze wypełnienia przez Klienta/Użytkownika formularza rejestrowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.malowana-skrzynia.pl. Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji i w jej wyniku założenia Konta obejmuje co najmniej wskazanie przez Klienta/Użytkownika aktualnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz podania własnej i swobodnie wybranej przez Klienta/Użytkownika nazwy i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta.

Użytkownik ma prawo do zmiany hasła poprzez złożenie stosownej dyspozycji na na swoim Koncie.

ZAMÓWIENIA

 1. Zakup towaru dokonywany jest poprzez złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.malowana-skrzynia.pl.
 2. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem ww. Sklepu internetowego przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia do realizacji.
 3. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w momencie otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem jego złożenia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna- sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
 4. Przy dokonywaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon oraz e-mail) oraz adresu, na który ma zostać przesłany towar. Wszystkie przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy Klient podał dane niewystarczające do realizacji transakcji, Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt  z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji. 
 6. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia może ulec znacznemu opóźnieniu, Sklep  zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta. Klient ma wtedy prawo do  rezygnacji ze złożonego zamówienia, którego dotyczy opóźnienie.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta, zgodnie z wyborem sposobu dostawy określonym przy składaniu zamówienia. 
 8. W przypadku zamówień towaru o łącznej wartości brutto przekraczającej 300 zł. (PLN) koszty wysyłki listem poleconym priorytetowym pokrywa Sklep.
 9. Czas realizacji zamówienia jest zależny od sposobu płatności:
  • przelew zwykły na konto Pracowni – niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto
  • przelew/ karta płatnicza za pośrednictwem PayU - niezwłocznie po otrzymaniu zwrotnej informacji z PayU.
 10. Zamówione towary przesłane będą na adres podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym lub na adres podany przy składaniu zamówienia określony jednoznacznie jako adres do wysyłki.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest PARAGON. Faktura VAT na życzenie klienta i wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Kupujący. Koszt wysyłki jest automatycznie naliczany po dodaniu produktów do koszyka i wyborze formy płatności. Podane koszty wysyłki obowiązują wyłącznie na przesyłki realizowane na terenie Polski.
 2. Koszt wysyłki biżuterii listem poleconym priorytetowym jest niezależny od ilości zakupionych przedmiotów i wynosi 8 zł. Koszt wysyłki przedmiotów decoupage oraz pozostałych towarów jest uzależniony od ilości i wagi zakupionych przedmiotów i ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

 3. Sklep internetowy nie realizuje wysyłek towaru za pobraniem.

 4. W przypadku towarów niedostępnych w Sklepie, a dostępnych tylko na specjalne zamówienie (opcja „Zamów Podobne”), Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie i mailowo o czasie dostawy i poproszony o akceptację terminu dostawy mailem zwrotnym.

 5. Czas dostawy liczony jest od momentu otrzymania płatności na konto firmowe lub informacji o realizacji transakcji z PayU za zamówiony towar i wynosi 5 dni roboczych. W tym czasie następuje przygotowanie towaru do wysyłki i jego wysłanie.

 6. Wysyłane przez nasz przesyłki są z odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zarówno biżuterię jak i pozostałe przedmioty wysyłamy zabezpieczone folią bąbelkową.

 7. Biżuterię wysyłamy w ozdobnym pudełeczku.

PŁATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru formy płatności, spośród następujących opcji:
  • PayU
   To bardzo szybka i wygodna forma płatności, która zapewnia błyskawiczny termin realizacji Państwa wpłaty i jej zaksięgowanie na naszym koncie PayU, dzięki czemu możemy niezwłocznie wysłać zamówiony przez Państwa towar.
  • przelew na konto:
  • dane do przelewu:                                                                                                                                                                                        

  Łukasz Dąbek                                                                                                 

  ul. Elizy Orzeszkowej 4/31                                                     

  32-300 Olkusz                                                                                          

  ING BANK ŚLĄSKI                                                                                

  Nr konta: 28 1050 1618 1000 0022 9263 7747

REZYGNACJA Z ZAKUPIONEGO TOWARU/ZWROTY

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem (wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@malowana-skrzynia.pl zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Towaru i nr konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot) informując o fakcie odstąpienia. Następnie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Kupujący przesyła zwracany Towar zabezpieczony przed uszkodzeniem przesyłką na adres pocztowy: Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek 32-300 Olkusz, ul. Elizy Orzeszkowej 4/31. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru na ww. adres pocztowy (możliwość zwrotu dotyczy tylko pełnowartościowych towarów, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sklep zobowiązuje się zwrócić Kupujacemu niezwłocznie równowartość zwróconego Towaru po otrzymaniu go w stanie bez śladów użytkowania. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. 

UWAGA! Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajdziesz na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

 

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady fizyczne lub prawne powinien niezwłocznie powiadomić Sklep (wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@malowana-skrzynia.pl zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Kupujacy składa do Sprzedawcy reklamację i może żądać od Sprzedawcy: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna). Niezależnie od żądania Kupującego Sprzedawca ma możliwość zaproponowania innego rozwiązania. W przypadku wymiany towaru na nowy, naprawy towaru lub odstąpienia od umowy Kupujący przesyła reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa) na adres pocztowy: Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek 32-300 Olkusz, ul. Elizy Orzeszkowej 4/31.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Jeśli wymiana towaru na nowy lub naprawa wadliwego towaru nie będzie możliwa, Sklep zaproponuje Kupującemu obniżenie ceny towaru lub zwrot równowartości ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

UWAGA! Wzory reklamacyjne dotyczące towarów znajdziesz na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca/Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sklep na adres e-mail: biuro@malowana-skrzynia.pl.

NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru przez Sklep Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep wysyłane są, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sklep zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne Poczty Polskiej trwa ok. 21 dni. W tym czasie Kupujący otrzyma od Poczty Polskiej pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego, Sklep na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego Poczty Polskiej podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

DANE OSOBOWE, ICH PRZETWARZANIE I OCHRONA

Podanie przez Klienta/Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego Koncie.

Klient/Użytkownik jest zobowiązany dokonać dokładnej weryfikacji przekazywanych danych przed złożeniem zamówienia na towary. Klient/Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedawcy za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.  

Pracownia dokłada wszelkich starań aby przekazywane nam dane były należycie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek z siedzibą 32-300 Olkusz, ul. Elizy Orzeszkowej 4/31 NIP:6372018181, jako Administrator danych,dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Administrator zapewnia Klientom/Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Klient/Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail Sklepu: biuro@malowana-skrzynia.pl stosowną wiadomość. 

Dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i adres dostawy na który ma być przesłane zamówienie podawane przez Klienta/Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, prezentowania aktualnej oferty Sklepu drogą mailową (jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta) oraz do kontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w ramach bieżącej obsługi zamówień. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację przez Sklep złożonego przez Klienta zamówienia.

Klient/Użytkownik poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były przetwarzane i wykorzystywanie do celów realizacji tego zamówienia.

Wszystkie dane umieszczone w bazie Sklepu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Klientach/ Użytkownikach. 

Pliki cookies używane są w celu: 

- uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika, 
- weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług, 
- udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Klientów/Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Klientowi/Użytkownikowi, 
- tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami 
- na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, Klient/Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
- stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

Klient/Użytkownik korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. 

Usunięcie plików cookies przez Klienta/Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Sklepu Klientowi/Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera. Urządzenia mobilne - każdy urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu zawartej pomiędzy Klientem/Użytkownikiem a Sprzedawcą jest wyłącznie prawo polskie. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem/Użytkownikiem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

Informacje oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność firmy Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia Łukasz Dąbek z siedzibą w Olkuszu 32-300 ul. Elizy Orzeszkowej 4/31. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez zgody właściciela.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Jednakże w razie zamiaru ich wprowadzenia Sklep jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie obecnych Klientów/Użytkowników Sklepu zarówno na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni) oraz stworzenia Klientom możliwości zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy bez nakładania na nich jakichkolwiek obciążeń .

Wszystkie sprawy sporne, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271 ze zmianami).

Dokonanie rejestracji przez Klienta/Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.Życzymy Państwu udanych zakupów. Mamy nadzięję, że spełnimy Państwa oczekiwania.

Pracownia Rękodzieła Malowana Skrzynia:)
 

 


 

 

Nasze produkty

Nasze produkty

Nasz sklep w internecie